Nasjonal Samling

Under den tyske okkupasjonen av Norge, fra 1940-45, fikk Harald Damsleth mange kontrakter på utforming og produksjon av propagandamateriell for NS rikspropagandaledelse, for Kultur- og propagandadepartementet og for Reichskommisars propagandaavdeling. I løpet av okkupasjonsårene stod Damsleth og hans reklamebyrå Herolden for en kolossal og imponerende produksjon.

Det ble under okkupasjonen investert store beløp i utarbeidelsen og spredningen av propagandamateriell. Størst spredning hadde propagandaplakatene. De ble produsert i enorme mengder og hengt opp overalt, fra jernbanestasjoner til melkeramper. Denne landsdekkende propagandaen hadde en voldsom eksponering og påvirkningskraft, og den karakteristiske stilen til Damsleth ble for det norske folk snart et innarbeidet og velkjent symbol på okkupasjonen og nazismen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Halvor Kj°rholt Feedback Kjøp/salg/bytte