Til-og-fra lapper

Julelapper, eller til-og-fra lapper, er det ikke så mange som har tatt vare på, men "den som leter finner". Eksemplene som vises her utgjør langtfra noen komplett oversikt over til-og-fra lapper tegnet av Damsleth, men de illustrerer likevel hvilken fantasi og frodighet han la i utførelsen av selv slike små trykksaker. Det antas at hans produksjon av julelapper begrenser seg til 1950/60-årene, for forlaget Børrehoug
& Co.

Har du én eller flere julelapper tegnet av Damsleth som ikke er vist her? Da hører vi gjerne fra deg!

 
 
     
     


         
     
         
 
 
 

 


Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte