Festtelegrammer

Telegrammene som Damsleth tegnet må nærmest betegnes som brettede "overrekningskort" i A4-størrelse. De ble ikke benyttet av Telegrafverket, men ble solgt i bok- og papirforretninger på linje med andre gratulasjonskort. Eksemplene som visess her er tegnet på 1930-tallet og 1960-tallet.

Har du telegrammer tegnet av Damsleth som ikke er med her? Da vil vi gjerne høre fra deg!

   
 

innsiden av telegrammet
til venstre

innsiden av telegrammet
til venstre
 

Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte