Eksempler på glansbilder som er så store at de hver for seg utgjør egne ark.
De finnes også i mindre størrelser.
 

Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Halvor Kj°rholt

Feedback Kjøp/salg/bytte