Glansbilder
Harald Damsleth tegnet i løpet av sin karriere en imponerende mengde 'glans'. Oversikten som her følger er ikke komplett, men er likevel representativ for det meste av hva han tegnet innen denne genren.

Registreringen på denne siden vil bli oppdatert fortløpende i takt med at det dukker opp "nye" glans. På forhånd takk til dere som måtte ha noe å bidra med!
(Spesielt takk til Berit Auglænd, Nina Gading Kristiansen og Gunilla Lassinantti for fine bidrag!)

SAGA Kunstforlag
Noen få av glansbildene på arkene fra Saga er ikke tegnet av Damsleth. Disse arkene er ikke nummerert.


På dette arket er det kun de tre øverste englene som er tegnet av Damsleth. Resten er tegnet av Elise Knudsen
 
 
De neste 12 glansarkene er også laget med farget bakgrunn. Har lagt inn kun en av hver farge.

Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Link til salgssider
for glans