Harald Damsleth - bokomslag

Oversikten som her følger er ikke komplett, men viser likevel det meste av hva Damsleth tegnet innen denne genre i løpet av sin 40-årige karriere. Sidene vil fortløpende bli oppdatert i takt med at det dukker opp "nye" bøker.

Oversikten er sortert på forlag, med boktitlene i alfabetisk rekkeføle. Gå inn i listen til venstre for å se hvilke bokomslag Damsleth tegnet for de enkelte forlag.

En stor takk til samlerkollegaer som har bidratt til å gjøre bokoversikten så komplett som mulig! Spesielt må nevnes ivrige og positive sjeler som Jan Amundsen, Ståle Skau, Karl Frode Hilton og Ellen Lian. Takk skal dere ha for utmerket bistand og samarbeid!

Jeg vil også gjerne takke - på forhånd - andre som måtte ha noe å bidra med i form av tillegg, rettelser, kommentarer eller andre tilbakemeldinger.