Harald Damsleth

Harald Damsleths rolle som propagandategner under den tyske okkupasjonen av Norge har i ettertiden gjort ham mer beryktet enn berømt. I virkeligheten var han en unik, fullblods og meget allsidig illustratør som gjennom en mer enn 40-årig karriere satte tydelige spor etter seg innen norsk kulturhistorie.

Damsleth tegnet ikke bare propaganda. Mange av motivene som de fleste av oss husker fra oppveksten, fra for eksempel glansbilder, fargeleggingsbøker, barnebøker, postkort, festtelegrammer og pocketbøker, ble i sin tid tegnet av nettopp Harald Damsleth.

I dag merkes en fornyet anerkjennelse av de kunstneriske kvaliteter og de kulturhistoriske verdier som hans arbeider representerer. Dette har blant samlere ført til jevnt økende interesse og stigende priser.

Harald Damsleth ble født den 16. august 1906 i Vegesack, Bremen, Tyskland. Foreldrene var den norske ingeniøren Olaf Martinius Damsleth og hans jevngamle tyske hustru Katharina Elise Foss. Faren arbeidet ved et verft i Bremen og hadde slått seg ned i Tyskland, men da moren døde få år etter at Harald var født tok faren med seg sønnen tilbake til Norge. De bosatte seg i Østfold, og det var her Harald Damsleth vokste opp.

Etter gjennomført realartium ved Fredrikstad gymnas i 1925 reiste Harald Damsleth til Rouen i Frankrike for å opparbeide nødvendig praksis for opptak som arkitektstudent ved NTH i Trondheim. Han hadde medfødt talent og interesse for tegning og ønsket fremfor alt å utdanne seg til arkitekt. Studiene måtte imidlertid skrinlegges på grunn av lungebetennelse og annen sykdom som Damsleth pådro seg i Frankrike, og som gjorde at han ikke klarte å tilpasse seg klimaet i Trøndelag.

Istedet ble det til at Damsleth gikk ut i arbeidslivet. Han fikk fast jobb i Kildahls Boktrykkeri i Oslo hvor han ble en sentral medarbeider i den lille staben som stod for utgivelsen av ukebladet Norske Gutter. I tillegg til å illustrere artikler og fortellinger, arbeidet han snart med uttegning av annonser og grafisk utforming av hele bladet. Hos Kildahls Boktrykkeri fikk Damsleth en allsidig og grundig innføring i datidens moderne grafisk produksjon, og dette inspirerte ham etterhvert til å videreutdanne seg innen grafisk design.

I 1929 innledet han et toårig studium i tegning og illustrasjon ved Städtische Kunstgewerbeschule i Berlin, under ledelse av professor H. Bengen. At Damsleth søkte seg til en tysk skole var ikke så rart; han var jo halvt tysk. Dessuten fristet sikkert en studenttilværelse på kontinentet mer enn det å bo på hybel i Oslo og studere ved trauste Statens Håndverks og Kunstindustri Skole. Damsleths senere produksjon bærer sterkt preg av hans internasjonale legning, og er tydelig mer inspirert av franske, tyske, sveitsiske og italienske forbilder enn norske.

Damsleths tidlige interesse for arkitektur og teknisk tegning førte til at han etterhvert forsto og utøvet grunnleggende regler for isometri og perspektiv bedre enn de fleste andre tegnerne på hans tid. Karakteristisk for hans illustrasjoner ble bruken av uvanlige og tildels dramatiske betraktningsvinkler - ofte kombinert med svimlende perspektiv.

De fleste av tegningene til Damsleth ble utført i gouache, påført underlaget med mårhårspensler, men han var glad i å eksperimentere og benyttet ofte blandingsteknikker. En akvarell ble gjerne supplert med hårfine detaljer i tusj, og han laget ofte montasjer bestående av flere gouache tegninger som ble klippet og limt sammen. Enkelte tegninger ble også gjort med scraperboard.

Damsleth hadde også en velutviklet sans for typografi og evnet å kombinere bilde og tekst til et harmonisk hele. Skriften ble med stor sikkerhet tegnet direkte inn i illustrasjonene på en variert og ofte uortodoks måte.

Fotografier ble sjeldent benyttet som referanse. Til gjengjeld måtte venner og familie til stadighet stå modell. Hans barn og vakre kone Liselotte er foreviget på store mengder bokomslag, postkort og glansbilder, foruten i annonser og andre illustrasjoner.

Damsleth var det vi i dag ville kalle en arbeidsnarkoman, og hans produksjon var usedvanlig omfattende og allsidig. Enten han arbeidet naturalistisk, karikerende, kubistisk eller surealistisk var han meget sikker i sin strek. Typisk for hans tegninger var at de var velbalanserte og pene - og ofte direkte vakre. Skulle man beskrive alt Damsleth gjorde med ett eneste ord måtte det bli estetisk.

Les mer:

- Før krigen

- Under krigen

- Etter krigen


Harald Damsleth i arbeid ved tegnebrettet. Bildet er tatt ca. 1949 av ukjent fotograf.Denne akvarelltegning måler 12 x 17 cm. og er datert 29. nov. 1927. Tegningen er dedikert ”Til Gudrun”, men hvem Gudrun var vites ikke. Motivet ble tegnet da Damsleth bare var 21 år gammel, to år før han begynte å studere tegning og illustrasjon i Berlin. Tegninger fra denne tiden er interessante fordi de viser Damsleths tidlige, naturlige tegnestil før studiene førte ham inn i hans Art Deco-periode.


Forsideillustrasjon til ukebladet Norske Gutter nr. 38, 1927. Damsleth tegnet fast for dette bladet i flere år; også etter at han hadde reist til Berlin for å studere.


En av de aller første annonsene Damsleth tegnet, publisert i desember 1927.Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte