Overrekningskort Bladforsider Frimerker Nasjonal samling Postkort Glansbilder Annonser Bøker og hefter Biografien

 Om nettsiden
Nettsiden damsleth.info ble opprinnelig utformet og vedlikeholdt av Per W. Schulze. Fra våren 2024 har jeg, Halvor Kjørholt overtatt ansvaret for siden. Mitt mål er å vedlikeholde og utvide innholdet i tråd med Pers intensjoner. Sidene har gjennom årene tiltrukket seg betydelig oppmerksomhet og utgjør en stadig fyldigere kulturhistorisk dokumentasjon av Harald Damsleth sin rikholdige produksjon. Har du innspill eller forslag til endringer/korrigeringer er jeg takknemmelig for å bli kontaktet på mail: halvor.kjorholt@gmail.com eller
telefon: 906 02 346.

© Copyright
Verkene på dette nettstedet er beskyttet iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verkene i analog eller digital form ikke tillatt uten etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Dersom du ønsker å reprodusere verkene, kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for å klarere rettigheter. Tlf: 23 10 03 50, Fax: 23 10 03 59, E-post: bono@bono.no, Internett: www.bono.no

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Halvor Kj°rholt

Oppdateringslogg

Sist oppdatert: 31.03.2024

Antall besøk:

website metrics