Saga KunstforlagNr. 2052/70 - tidligst datering jeg har registrert er 1973.
     

Kjennetegn på baksiden:
Tekst på delelinjen: "PRINTED IN NORWAY - SAGA KUNSTFORLAG, TRONDHEIM" etterfulgt av "2052/70".

I frimerkeruten: SAGA-logo

Liten logo nederst til venstre: "K&T"


Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte