Saga KunstforlagNr. 2031/50 - tidligst datering jeg har registrert er 1972
Kjennetegn på baksiden:
Tekst på delelinjen: "PRINTED IN NORWAY - SAGA KUNSTFORLAG, TRONDHEIM" etterfulgt av "2031/50".
I frimerkeruten: SAGA-logo


Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte