Nasjonal Samling

 Magebånd


Denne serie med seks propagandakort ble utarbeidet for NS av Herolden, men det er uklart i hvilken grad Damsleth selv stod for alle motivene. Quisling var visstnok så misfornøyd med sitt portrett (bildet til høyre) at kortene med dette motiv ble inndratt. De settene jeg har kommet over har imidlertid alle inneholdt samtlige seks motiver.


Inndratt?


Kjennetegn på baksiden:
Tekst i delelinjen: "Copia Offsettrykk".

Kortene ble samlet i sett, i magebånd påtrykket "6 POSTKORT
Kr. 1. UTGITT AV N. S. PRESSE OG PROPAGANDAAVDELING"
(se illustrasjon øverst til venstre).


Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte