Mittet & Co.Serie 2532, utgitt 1932    

Serie 2533, utgitt 1933    
Kjennetegn på baksiden:
Nederst til venstre: "Mittet & Co."
etterfulgt av "Serie 2532" eller "Serie 2533".
Motivene innen hver serie har ingen individuell nummerering.


Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte