Nasjonal Samling

 


Grand-vinduet
Numrene på disse motiver fra det såkalte Grand-vindu i Oslo, referer seg ikke til det enkelte korts plass i serien, men til utstillingsrekkefølgen. Hver utstilling stod i én måned, fra våren 1943 og fram til frigjøringen i 1945. Om det ble trykket flere motiver enn de som er gjengitt her vites ikke, men jeg regner det som usannsynlig.


BEFRIELSEN
NR. 1


NYE VÅRMOTER 1943
NR. 2


SOMMERENS GLEDER
NR. 9


SEIERSMILET
NR. 10


ET VELSIGNET MØTE
NR. 11


COMEDIAN HARMONY
NR. 12

VICTORY GIRLS
NR. 13

KULTUR-TERROR
NR. 14

DEN HISTORISKE DAG
NR. 16

REAL BUSINESS
NR. 17


I FARESONEN
NR. 18


FRED, WHERE ARE YOU?
NR. 19

DET LAKKER
NR. 20

GLEDELIG JUL
NR. 21


ÆRESFANEN
NR. 22

WHAT'S COMING
NR. 23

TO BE OR NOT TO BE
NR. 26
     

Kjennetegn på baksiden:
"THE GRAND WINDOW NR." etterfulgt av nummeret.


Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte