N. W. Damm & Søn

 292


293

294


295


300

301

302

303


340

341

342

343

Kjennetegn på baksiden av kortene på denne siden:
Delelinjen: "N. W. Damm & Søn, Oslo. Offsettrykk fra Dreyer, Stvgr."
Øverst til venstre: "Damsleth".
Frimerkefeltet: Nummeret under DAMM-logo.

Utgitt: 1935


Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte