N. W. Damm & Søn

 nr. 204

nr. 205

nr. 206


nr. 207

Tydelig signatur i motivet på disse fire kort.
 

Kjennetegn på baksiden:
Delelinjen: "Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger".
Øverst til venstre: "Damsleth"
Nederst til venstre: nummeret under DAMM-logo.

Utgitt: 1935.204

205

206

207
Ingen signatur i motivet på disse senere utgivelser.
 

Kjennetegn på baksiden:
Delelinjen: "N. W. Damm & Søn, Oslo. Offsettrykk fra Dreyer, Stvgr. Made in Norway"
I frimerkeruten: DAMM-logo med enkel understreking.
Nummeret står øverst til venstre.

Utgitt: 1941.


Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte