N. W. Damm & Søn

 nr. 196

nr. 197

nr. 198


nr. 199

 

Kjennetegn på baksiden av disse kortene:
Delelinjen: "Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger".
Øverst til venstre: "Damsleth"
Nederst til venstre: nummeret under DAMM-logo.

Utgitt 1934.

 


Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte