Norges Vanførelag


   

Kjennetgn på baksiden:
Tekst under delelinjen: "Utgitt av Norges Vanførelag".
Nederst til venstre: "NORSK ARBEID".
Motivene har ingen individuell nummerering.

Tidligst datering jeg har registrert er 1968.


Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte