Under krigen:
Harald Damsleth,
den famøse propagandakunstneren


Allerede i 1933 hadde Damsleth meldt seg inn som medlem av Nasjonal Samling, og etter hans overtakelse ble reklamebyrået Herolden raskt et samlingssted for personer med nasjonalsosialistiske sympatier. Under den tyske okkupasjonen fra 1940-45 fikk byrået kontrakter på utforming og produksjon av propagandamateriell for NS rikspropagandaledelse, for Kultur- og propagandadepartementet og for Reichskommisars propagandaavdeling.

Det ble under okkupasjonen investert store beløp i utarbeidelsen og spredningen av propagandamateriell. Størst spredning hadde propagandaplakatene. De ble produsert i enorme mengder og hengt opp overalt, fra jernbanestasjoner til melkeramper. Denne landsdekkende propagandaen hadde en voldsom eksponering og påvirkningskraft, og den karakteristiske stilen til Damsleth ble for det norske folk snart et innarbeidet og velkjent symbol på okkupasjonen og nazismen.

I løpet av okkupasjonsårene stod Damsleth for en kolossal og imponerende produksjon. Ikke bare leverte han på kontinuerlig basis store mengder illustrasjoner til aviser, tidsskrifter, postkort, kinoreklame, medaljer og propagandahefter; han tegnet også så godt som samtlige norske frimerkeutgivelser under krigen, inklusive frimerker man aldri rakk å utgi. Damsleth stod for utformingen av en rekke offentlige emblemer og symboler for okkupasjonsmakten, og var involvert i driften av Viking forlag. Damsleths eget byrå, Herolden, utførte ikke bare reklame, men leverte også tjenester i forbindelse med messer og utstillinger. I 1941 var Damsleth hovedansvarlig for utformingen av vandreutstillingen Hålogaland og den nasjonale utstillingen Nordmannafolket i Oslo.

Da Kulturtinget ble etablert av okkupasjonsmakten i 1942 ble Damsleth oppnevnt som medlem. Samme år ble han vist den ære å bli presentert over ikke mindre enn 10 sider i datidens toneangivende design-tidsskrift Gebrauchsgraphik. Ellers reiste Damsleth i 1942, i egenskap av Kriegsberichter, til Ukraina-fronten for å tegne situasjonsbilder og portretter av frontkjempere. Han reiste også på en studietur til Berlin og skrev en artikkel om sine inntrykk fra det nye Tyskland i "Norske røster", utgitt av Gunnar Stenersens Forlag.

Les mer:

- Biografien

- Før krigen

- Etter krigen


Øverst: typisk Damsleth-propagandaplakat.
Over: Forsiden til Norsk programblad, med motiv fra den omfattende V-kampanjen.

Fra mars 1943 var Damsleth ansvarlig for et eget vindu ved siden av Grand Hotell i Karl Johansgate, Oslo (senere utsalg for Freia sjokolade), hvor han ved hjelp av humoristiske vindusutstillinger harsellerte over indre og ytre fiender i det han selv beskrev som "et forsøk på å vekke det norske folk overfor den bolsjevikiske fare".

Utstillingen ble skiftet ut hver måned. Ialt ble det laget 26 slike Grand-vinduer, hvorav mange ble gjengitt på postkort og plakater, som vist i eksemplene under.

 

 


Over: Eksempler på postkort med nasjonalistiske NS-motiver, tegnet av Damsleth og utgitt under krigen.

 

Til venstre: Under krigen tegnet Damsleth så å si samtlige norske frimerkeutgivelser. I tillegg tegnet han endel motiver som man aldri rakk å utgi, som disse eksemplene her.

 

Til høyre: Denne lille gipsfiguren, ca. 15 cm høy, heter "Victor", en gjennomgansfigur i Damsleths Grandvindumotiver. Gipsfiguren laget Damsleth som gave til Terboven, som hadde den stående til pynt på sitt skrivebord på Victoria Terrasse.

 

Under: For- og bakside til bladet Austrvegr, utgitt februar 1942.Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte