Etter krigen:
Harald Damsleth,
den anonyme illustratøren


Ved krigens slutt ble Damsleth idømt fem års straffearbeid, men ble benådet etter to år. Han fortsatte å livnære seg som tegner og fikk faktisk etterhvert rikelig med oppdrag fra både forlag og byråer. Han måtte imidlertid klare seg uten enkelte tidligere storkunder som han nå var blitt svartelistet hos. For eksempel hadde Damsleth før krigen tegnet noen av de mest populære postkortene til forlaget N. W. Damm & Søn. Han hadde også gjort en mengde andre tegneoppdrag for Damm, og hadde til og med oppdatert den gamle firmalogoen (Damm-kronen). Under krigen satt direktør Arne Damm i tysk krigsfangenskap, og etter krigen sørget han for at Damsleths navn og innsats ble slettet fra firmahistorikken. Hos Damm og de andre store kulturforlagene var Damsleth blitt en ikke-person.

Damsleth holdt etter krigen en lav profil og signerte ikke lenger sine tegninger med ”damsleth” eller ”d”, da disse ga for sterke assosiasjoner til okkupasjonstiden. Selv om en del av hans nye tegninger nå forble usignerte, prøvde han seg etterhvert med 'nye' signaturer. Mange av hans postkortmotiver fra etterkrigstiden er signert med vignetten ”Dth”, og senere tok han i bruk en stilisert sammensetting av bokstavene H og D som formet en pil som skrånet oppover mot høyre - faktisk en variant av signaturen han hadde brukt i begynnelsen på sin karriere på slutten av 1920-tallet. Damsleth var også innom enkelte andre signaturer og pseudonymer, og først på 1960-tallet begynte oppdragsgiverne igjen så smått å kreditere Damsleth med fullt navn, for eksempel for bokforsidetegninger.

Fra 1947 tegnet Damsleth for forlaget Børrehaug & Remen. Da den ene eieren , Remen, døde, gikk Damsleths kone Liselotte inn som forretningsansvarlig og forlaget skiftet navn til Børrehaug & Co. Produktene besto av postkort, til-og-fra-kort, gratulasjonskort, festtelegrammer, barnebøker, fargeleggingsbøker og ikke minst glansbilder. Også i denne perioden av sitt liv var Damsleth usedvanlig produktiv og som tidligere var motivene hans preget av vakre personer i harmoniske omgivelser.

Damsleth fortsatte også etter krigen å tegne bokforsideillustrasjoner, men da for forlag som masseproduserte den nye kiosklitteraturen. I mange år tegnet han forsider til populære pocketbokserier som Maigret, Rocambole, Coyote, Cowboy-serien, Romanforlagets Kjærlighetsserie, Kronebøkene o.l.. Til og med en nyere tids pocketbok om James Bond rakk han å tegne forsiden til.

Fra etterkrigsperioden til Harald Damsleth er det spesielt to av hans arbeider som kvalitetsmessig skiller seg ut fra resten og som bør nevnes spesielt. For det første dreier det seg om illustrasjonene til "Min aller første bok", utgitt på Børrehaug & Co. i 1953, som er utrolig vakre i komposisjon, fargelegging og detaljer. For det andre illustrasjonene til "Veien mot vest", utgitt på Alb. Cammermeyers forlag i 1950, og som sannsynligvis er noe av det ypperste han presterte i løpet av hele sin karriere. Boka ble også utgitt på engelsk under tittelen "West Ward Bound". (I 1961 utga Th. Myklestads forlag en forkortet versjon i redusert størrelse med både norsk og engelsk tekst i samme utgave, under tittelen "Norge vikingenes land / Norway the Land of the Vikings").


Den feil Damsleth begikk ved å arbeide for nazistene under okkupasjonen ble han hardt straffet for, og karrieren som suksessrik reklametegner endte i en anonymisert tilværelse som illustratør. Livsverket til Damsleth - alle de tusenvis av nasjonalromantiske og idealiserte illustrasjoner han tegnet i løpet av mer enn 40 år - bærer likevel vitnesbyrd om en estetiker som elsket sitt land og som bestrebet seg på å forevige for samtiden og fremtidige generasjoner den skjønnheten han så i naturen og menneskene rundt seg. Selv de bildene han tegnet under krigen kan vi i dag, 60 år og to generasjoner i ettertid, verdsette de kunstneriske kvaliteter av.

Mot slutten av sin karriere skal Damsleth visstnok ha hatt ambisjoner om å arbeide som kunstmaler. Det ble det dessverre ikke noe av.

Damsleth døde 1. mars 1971, 64 år gammel.

Les mer:

- Biografien

- Før krigen

- Under krigen

 Eksempel på skolebokforside, som Damsleth tegnet en god del av.


Illustrasjon fra"Veien mot vest", utgitt på Alb. Cammermeyers forlag i 1950.

Illustrasjon fra "Min aller første bok", utgitt første gang av Børrehaug & Remen i 1953.

Til og med litt "vovede" pin-ups hendte det at Damsleth tegnet, bl.a. for blader som Karikaturen og Alle Menn.
Under: eksempler på typisk etterkrigs kiosklitteratur, som Damsleth illusrterte store mangder av.
Under: Noe norskere enn Damsleths julekortillustrasjoner fra etterkrigstiden skal man lete lenge etter.
Under: eksempler på reklamemateriell, i form av innpakkingspapir for Nidar sjokolade, og ølbrikker for Schous Vårøl og Juleøl.  

Etter krigen tegnet Damsleth store mengder glansbilder, ikke bare av den "vanlige" typen vist over, men også i form av gjennomarbeidede motiver i helsideformat, som disse to arkene med "Eventyrglans".

Alle arbeider av Harald Damsleth: © Harald Damsleth/BONO

Ansvarlig for registrering, kommentarer og layout: Per W. Schulze

Feedback Kjøp/salg/bytte